Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:12 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
18.8/ 15.4°
Sáng/Tối
17.6/ 17.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.6/ 13.6°
Sáng/Tối
14.3/ 14.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.6/ 15.9°
Sáng/Tối
12.1/ 17.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18.3°
Sáng/Tối
15.7/ 19.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.5/ 22.9°
Sáng/Tối
20.1/ 23.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 23.3°
Sáng/Tối
22.4/ 25.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.2/ 23.1°
Sáng/Tối
24/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19.5°
Sáng/Tối
20.9/ 20.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 20.5°
Sáng/Tối
18.7/ 20.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 22.8°
Sáng/Tối
21.8/ 22.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 23.5°
Sáng/Tối
22.9/ 23.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 19.1°
Sáng/Tối
18.3/ 19.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 18.1°
Sáng/Tối
17.6/ 18.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 21°
Sáng/Tối
17.3/ 22.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 23.8°
Sáng/Tối
22.1/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 18.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:58
Thấp/Cao

12.4°/18.4°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.11 km/giờ

Điểm ngưng

13.8 °C

Chỉ số UV

0.53