Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:43 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

998 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 38°
Áp suất

997 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Thành Phố Hải Dương
Đã cập nhật 12 phút trước
Ít mây 31°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Thấp/Cao

28°/37°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.59 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

10.98