Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:50 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

11.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa vừa
Thành Phố Hải Dương
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây rải rác 33°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0