Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:25 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27.5/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 28.5°
Sáng/Tối
26.3/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
28.6/ 27.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.1°
Sáng/Tối
26.4/ 25.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 27.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27.4/ 29.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 29.5°
Áp suất

997 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.1°
Sáng/Tối
28.2/ 30°
Áp suất

995 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.2°
Sáng/Tối
27.5/ 29.7°
Áp suất

994 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.5°
Sáng/Tối
28.4/ 27.5°
Áp suất

997 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.9/ 29.5°
Sáng/Tối
28.4/ 30.7°
Áp suất

997 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.2°
Sáng/Tối
29.9/ 29.7°
Áp suất

997 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 29.8°
Áp suất

995 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Thấp/Cao

26.1°/32.5°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.12 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0