Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:49 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây rải rác
Thành Phố Hải Dương
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Thấp/Cao

16°/21°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.9 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0