Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:12 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 28°
Sáng/Tối
25.3/ 31.7°
Áp suất

994 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.6/ 30°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.5/ 29.1°
Sáng/Tối
28.4/ 31.4°
Áp suất

998 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 29.1°
Áp suất

999 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.9°
Sáng/Tối
26.9/ 26.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 25.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 26.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 28.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.2°
Sáng/Tối
27.7/ 30.9°
Áp suất

999 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 29.9°
Sáng/Tối
29/ 30.4°
Áp suất

999 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây cụm 28.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Thấp/Cao

27.4°/37.9°

Độ ẩm

89%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0