Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:45 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0