Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 00:04 | 19/08/2022
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Thành Phố Hải Dương
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0