Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:32 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27.6/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24.5°
Sáng/Tối
23.5/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
24.1/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25.3/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.2°
Sáng/Tối
25.4/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 27.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Thấp/Cao

25.3°/35.9°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.18 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0