Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:17 | 24/07/2024
Thấp/Cao
27/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.5/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.6/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Thấp/Cao

25.4°/33.1°

Độ ẩm

75%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.08 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0