Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:31 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 30.9°
Sáng/Tối
29/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 31.4°
Sáng/Tối
29/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 31.1°
Sáng/Tối
30/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 30.9°
Sáng/Tối
30.5/ 35.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 31.6°
Sáng/Tối
29.5/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 28.1°
Sáng/Tối
29.3/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.7°
Sáng/Tối
29.8/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 33.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 29.1°
Sáng/Tối
27.2/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 31.6°
Sáng/Tối
28.5/ 35.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 31.1°
Sáng/Tối
30.3/ 36.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 30.5°
Sáng/Tối
30.9/ 37.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 31.1°
Sáng/Tối
28.6/ 32.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 30.2°
Sáng/Tối
30.8/ 35.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 29.9°
Sáng/Tối
29.3/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Thấp/Cao

29.2°/33.4°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.46 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0