Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:20 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Thấp/Cao

25°/29°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.88