Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:17 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

10.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

14.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

15.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa cường độ nặng
Thị xã Kỳ Anh
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.31 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

7.2