Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:57 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Thị xã Kỳ Anh
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

3.61