Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:55 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.72 km/giờ

13:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.5 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.32 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.65 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.2 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.03 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.87 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.29 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.68 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.24 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.72 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.54 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.69 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.48 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.87 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.45 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.01 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.63 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.8 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.34 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.05 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.91 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.21 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.96 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.98 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.44 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.04 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.98 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.03 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.33 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
90%
2.51 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.75 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.4 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.11 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.97 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.44 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.06 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.26 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.22 km/giờ
Thị xã Kỳ Anh
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Thấp/Cao

24°/26°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.35

Tin tức thời tiết