Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:59 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 30.4°
Sáng/Tối
29.3/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 31°
Sáng/Tối
29.4/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 29.6°
Sáng/Tối
29.9/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 28°
Sáng/Tối
30.8/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 28.4°
Sáng/Tối
26.6/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 30.9°
Sáng/Tối
28.9/ 32.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.5/ 31.9°
Sáng/Tối
29.1/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.2/ 31.6°
Sáng/Tối
30.9/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.4/ 32.6°
Sáng/Tối
31.6/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.5/ 30.1°
Sáng/Tối
31.7/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 31°
Sáng/Tối
30.6/ 33.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.6/ 30.4°
Sáng/Tối
30.1/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.5/ 29.3°
Sáng/Tối
29.9/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.6/ 31.8°
Sáng/Tối
29.8/ 32.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 30.2°
Sáng/Tối
29.7/ 33.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.2/ 29.5°
Sáng/Tối
29.2/ 32.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 30.8°
Sáng/Tối
29.6/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.8/ 30.3°
Sáng/Tối
29.6/ 33.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 30.2°
Sáng/Tối
29.7/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.6°
Sáng/Tối
30/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 28.2°
Sáng/Tối
26.4/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.8/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 30.7°
Sáng/Tối
27.7/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 30.5°
Sáng/Tối
27.4/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.5°
Sáng/Tối
29.1/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.5/ 29.9°
Sáng/Tối
27/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 30.3°
Sáng/Tối
28.5/ 31.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 31.3°
Sáng/Tối
29.3/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 29.7°
Sáng/Tối
30.1/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 34.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Thấp/Cao

25.3°/38.9°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.41 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

4.55