Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:29 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 20°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:48
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

1.19