Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:29 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:23
Mây rải rác
Thị xã Kỳ Anh
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.29 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.99