Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:30 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 27.9°
Sáng/Tối
28.4/ 28.7°
Áp suất

998 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

997 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26.4/ 28.1°
Áp suất

997 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27.9°
Sáng/Tối
28.5/ 29.5°
Áp suất

998 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 26.4°
Áp suất

999 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 28.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 28.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 29.4°
Sáng/Tối
28.5/ 29.3°
Áp suất

998 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:28
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Thấp/Cao

25.3°/33.5°

Độ ẩm

77%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.62 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0