Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:31 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
23.2/ 19.5°
Sáng/Tối
18.1/ 20.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.1/ 22.1°
Sáng/Tối
21.7/ 22.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.2/ 19.4°
Sáng/Tối
21.1/ 19.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 18.6°
Sáng/Tối
17.2/ 18.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 20.9°
Sáng/Tối
18.2/ 20.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 24.1°
Sáng/Tối
21.4/ 24.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 26.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.5/ 23.3°
Sáng/Tối
25.8/ 23.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 19.9°
Sáng/Tối
21.8/ 19.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.4/ 18.6°
Sáng/Tối
19.6/ 18.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Thấp/Cao

18.8°/26.4°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

17.3 °C

Chỉ số UV

0