Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:03 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.4°
Sáng/Tối
25.4/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.6°
Sáng/Tối
26.3/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 30.7°
Sáng/Tối
26.3/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 30.5°
Sáng/Tối
29.9/ 33.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Thấp/Cao

24.8°/31.8°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.09