Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:31 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 14°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:53
Mưa nhẹ
Huyện Cẩm Xuyên
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.85 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.18