Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:44 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.2/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 29°
Sáng/Tối
25.2/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 29.3°
Sáng/Tối
28.9/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 30.8°
Sáng/Tối
29/ 35.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 29°
Sáng/Tối
29.7/ 34.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.9/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.7°
Sáng/Tối
26.3/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 31.9°
Sáng/Tối
29.7/ 36.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 32.1°
Sáng/Tối
31/ 36.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 32.8°
Sáng/Tối
31/ 37.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 27.9°
Sáng/Tối
28.6/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa vừa
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Thấp/Cao

24.9°/28.7°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0