Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:07 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa nhẹ
Huyện Cẩm Xuyên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

6.31 km

Gió

8.06 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0