Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:08 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 31°
Sáng/Tối
27/ 38°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39/ 30°
Sáng/Tối
31/ 32°
Áp suất

996 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
31/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
29/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa vừa
Huyện Cẩm Xuyên
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Thấp/Cao

25°/38°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.69 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.45