Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:21 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
23/ 35°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Thấp/Cao

23°/39°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.52 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.52