Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:03 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.5/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 29.5°
Sáng/Tối
26.7/ 35.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.5/ 31.8°
Sáng/Tối
29.6/ 37°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 31.6°
Sáng/Tối
31/ 36.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 30.6°
Sáng/Tối
31.3/ 37.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa nhẹ 26.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Thấp/Cao

25.3°/33.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0