Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:23 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
28.9/ 23.5°
Sáng/Tối
22/ 25.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.5/ 24.1°
Sáng/Tối
22.2/ 25.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.9°
Sáng/Tối
22.9/ 25.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 23°
Sáng/Tối
22.5/ 27.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 23.1°
Sáng/Tối
22.9/ 26.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.8/ 22.2°
Sáng/Tối
22.1/ 26.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 18.9°
Sáng/Tối
21.5/ 18.1°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 17.5°
Sáng/Tối
17.3/ 17.7°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.5/ 13.1°
Sáng/Tối
18/ 15.7°
Áp suất

1025 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.5/ 16°
Sáng/Tối
13.3/ 17.8°
Áp suất

1026 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:20
Thấp/Cao

21.8°/28.9°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

0