Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:46 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ

10:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.7 km/giờ

13:00

32°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.55 km/giờ

16:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.64 km/giờ

19:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.69 km/giờ

22:00

27°C / 30°C
Mây cụm Mây cụm
84%
1.69 km/giờ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa vừa

01:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.38 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.96 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.02 km/giờ

10:00

33°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
2.4 km/giờ

13:00

36°C / 41°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
1.24 km/giờ

16:00

34°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.27 km/giờ

19:00

29°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.06 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.67 km/giờ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.59 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.69 km/giờ

07:00

27°C / 31°C
Mây rải rác Mây rải rác
85%
2.48 km/giờ

10:00

34°C / 39°C
Mây cụm Mây cụm
51%
2.6 km/giờ

13:00

36°C / 41°C
Mây cụm Mây cụm
46%
1.34 km/giờ

16:00

32°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.43 km/giờ

19:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.81 km/giờ

22:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.45 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.85 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.79 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.63 km/giờ

10:00

31°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
4.4 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.44 km/giờ

16:00

33°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
3.58 km/giờ

19:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.95 km/giờ

22:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.91 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.7