Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:06 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 30.1°
Sáng/Tối
30.5/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 30.3°
Sáng/Tối
29.7/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.1/ 30.1°
Sáng/Tối
29.9/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 27.7°
Sáng/Tối
30.6/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 28.1°
Sáng/Tối
26.2/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 30.9°
Sáng/Tối
28/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.2/ 31°
Sáng/Tối
30.2/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.5/ 32°
Sáng/Tối
30.8/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 32.8°
Sáng/Tối
32/ 33.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.3/ 30.4°
Sáng/Tối
31.7/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 31.3°
Sáng/Tối
30.1/ 34.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.8/ 30.1°
Sáng/Tối
30.9/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.9/ 30.1°
Sáng/Tối
29.6/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.8/ 31.1°
Sáng/Tối
29.2/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.8/ 30.2°
Sáng/Tối
29.1/ 33.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.3/ 29.5°
Sáng/Tối
29.5/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 30.2°
Sáng/Tối
29/ 33.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 31.5°
Sáng/Tối
29.6/ 33.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.3/ 30.7°
Sáng/Tối
29.9/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.8°
Sáng/Tối
30.8/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 29°
Sáng/Tối
26.6/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.2°
Sáng/Tối
27.6/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 30.1°
Sáng/Tối
27.5/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 30.4°
Sáng/Tối
27.7/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 28.7°
Sáng/Tối
29.5/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.3°
Sáng/Tối
28.9/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.7°
Sáng/Tối
28.2/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.7/ 30.1°
Sáng/Tối
29.1/ 32.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.8/ 31.3°
Sáng/Tối
30.7/ 34.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.5/ 29.4°
Sáng/Tối
30.7/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mây rải rác
Đã cập nhật 12 phút trước
Bầu trời quang đãng 36.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Thấp/Cao

24.4°/41°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.42 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

4.44