Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:02 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:58
Mưa nhẹ
Huyện Cẩm Xuyên
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

3.61