Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:39 | 26/09/2022
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Huyện Thường Tín
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

7.18