Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:48 | 01/10/2023
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0