Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:57 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
14.2/ 18°
Sáng/Tối
14.4/ 19.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.9/ 19.1°
Sáng/Tối
18.9/ 20.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 18.1°
Sáng/Tối
19.7/ 19.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 21.7°
Sáng/Tối
19/ 21.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 21.8°
Sáng/Tối
21.8/ 22.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.5/ 13.4°
Sáng/Tối
16.7/ 13.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.5/ 13.7°
Sáng/Tối
11.6/ 13.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 13.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Thấp/Cao

13.4°/22.7°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

8.9 °C

Chỉ số UV

2.05