Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:35 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 26.4°
Sáng/Tối
27/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.1°
Sáng/Tối
28/ 29.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.6°
Sáng/Tối
27.3/ 27.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.1°
Sáng/Tối
26.9/ 25.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.5/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 27.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa nhẹ 27.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Thấp/Cao

25.5°/32.4°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0