Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:46 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 29.8°
Sáng/Tối
25.6/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.3°
Sáng/Tối
24.6/ 34.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27°
Sáng/Tối
24.4/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.3°
Sáng/Tối
25.3/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.3°
Sáng/Tối
26.3/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 29.5°
Sáng/Tối
27.2/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 27.1°
Sáng/Tối
29.2/ 28.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.5/ 26.8°
Sáng/Tối
27.1/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Thấp/Cao

24.8°/34.3°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0