Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:35 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Mưa nhẹ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.44 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.1 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.84 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.8 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.14 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.56 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.9 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Nhiều mây

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.51 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.51 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.5 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.34 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
3.86 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.85 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.14 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Ít mây Ít mây
94%
2.7 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.33 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.22 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.64 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
8.49 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.96 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
6.07 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
5.03 km/giờ

22:00

19°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.89 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.42 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
4.03 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.69 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
5.54 km/giờ

13:00

17°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.5 km/giờ

16:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.66 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.84 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
4.63 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Nhiều mây

01:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
3.87 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.08 km/giờ

07:00

16°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.2 km/giờ

10:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.75 km/giờ

13:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
4.16 km/giờ

16:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.5 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.54 km/giờ

22:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.72 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Mưa nhẹ

01:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.25 km/giờ
Huyện Thường Tín
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0