Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:00 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Nhiều mây

01:00

27.9°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.09 km/giờ

04:00

26.5°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.42 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.58 km/giờ

10:00

30.7°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.85 km/giờ

13:00

34.5°C / 38.5°C
Mây cụm Mây cụm
51%
3.96 km/giờ

16:00

31.1°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
4.06 km/giờ

19:00

28.1°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.8 km/giờ

22:00

26.9°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.07 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ

01:00

26.2°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.13 km/giờ

04:00

26.5°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.83 km/giờ

07:00

26.4°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.25 km/giờ

10:00

29.5°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.3 km/giờ

13:00

33.6°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
4.49 km/giờ

16:00

30.2°C / 34.5°C
Mây cụm Mây cụm
67%
5.61 km/giờ

19:00

27.1°C / 30.5°C
Mây cụm Mây cụm
80%
4.4 km/giờ

22:00

27°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.7 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 28.6°
Sáng/Tối
26.4/ 35.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ

01:00

26.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.76 km/giờ

04:00

26.9°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.61 km/giờ

07:00

26.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.14 km/giờ

10:00

31.3°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.54 km/giờ

13:00

35.3°C / 42.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
4.14 km/giờ

16:00

35.1°C / 42.2°C
Mây cụm Mây cụm
54%
5.05 km/giờ

19:00

29.3°C / 34.6°C
Mây cụm Mây cụm
76%
4.32 km/giờ

22:00

28.5°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.87 km/giờ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.3°
Sáng/Tối
28.6/ 38.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Nhiều mây

01:00

28.2°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.08 km/giờ

04:00

28.5°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.3 km/giờ

07:00

28.9°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.28 km/giờ

10:00

32.1°C / 39.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.96 km/giờ

13:00

38.7°C / 45.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
1.18 km/giờ

16:00

38.3°C / 44.9°C
Mây cụm Mây cụm
43%
0.67 km/giờ

19:00

32.7°C / 38.1°C
Mây cụm Mây cụm
67%
2.57 km/giờ

22:00

29.9°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.83 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.3°
Sáng/Tối
28.8/ 29.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ

01:00

29.7°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.8 km/giờ

04:00

28.1°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.69 km/giờ

07:00

27.3°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.62 km/giờ

10:00

29.2°C / 36.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.37 km/giờ

13:00

29.3°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.42 km/giờ

16:00

29.8°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.77 km/giờ

19:00

27.5°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.69 km/giờ

22:00

27.8°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.82 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

25.4°/34.4°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.5 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0