Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:48 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mây thưa
Huyện Thường Tín
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0