Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:14 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

3.58