Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:42 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 31.1°
Sáng/Tối
27.1/ 34.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 30.1°
Sáng/Tối
28.6/ 36.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 29.2°
Sáng/Tối
29.8/ 34.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 28.2°
Sáng/Tối
26.5/ 35.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 29.1°
Sáng/Tối
27.2/ 36.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28.6/ 34.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 32.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28.8°
Sáng/Tối
27.1/ 34.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 30°
Sáng/Tối
27.1/ 37.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 30.2°
Sáng/Tối
28.5/ 36.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 30°
Sáng/Tối
29.8/ 36.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.2/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.7°
Sáng/Tối
27.3/ 36.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 32.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Thấp/Cao

28.2°/38.9°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.65 km/giờ

Điểm ngưng

29.6 °C

Chỉ số UV

0