Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 06:30 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

996 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Huyện Thường Tín
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Thấp/Cao

27°/37°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.99