Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:19 | 12/04/2024
Thấp/Cao
25.2/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.5/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.3/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.6/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.9/ 35.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.6/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.8/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Thấp/Cao

24.1°/35.8°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.66 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0