Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:24 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
29.7/ 29°
Sáng/Tối
29.1/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 30.1°
Sáng/Tối
26.7/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 30.7°
Sáng/Tối
28.4/ 36.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 30.6°
Sáng/Tối
28.7/ 35.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 30.1°
Sáng/Tối
28.7/ 37.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 30.7°
Sáng/Tối
29.9/ 38°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 30.5°
Sáng/Tối
29.8/ 35.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.8°
Sáng/Tối
29.3/ 35.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.5°
Sáng/Tối
28.5/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.3°
Sáng/Tối
28.1/ 34.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.5°
Sáng/Tối
27.6/ 35.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.2°
Sáng/Tối
27.9/ 33.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.7/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 29.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Thấp/Cao

26.7°/30.8°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.34