Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:03 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:18
Mưa nhẹ
Quận Thanh Xuân
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

3.45