Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:45 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mây rải rác
Đã cập nhật 5 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:52
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0