Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:40 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mây cụm
Quận Thanh Xuân
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

10.85