Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:39 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa cường độ nặng
Quận Thanh Xuân
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0