Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:04 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Thấp/Cao

22°/38°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.68 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0