Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:08 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
25.6/ 21.7°
Sáng/Tối
18.5/ 21.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23.2°
Sáng/Tối
21.4/ 23.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 22.9°
Sáng/Tối
23.3/ 23.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 23°
Sáng/Tối
22.2/ 23.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.9/ 21.1°
Sáng/Tối
22.7/ 23.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.1/ 23.3°
Sáng/Tối
22.2/ 23.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.1/ 22.3°
Sáng/Tối
22.2/ 23.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 22.4°
Sáng/Tối
22.8/ 24.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.1/ 23.1°
Sáng/Tối
22.8/ 24.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16.1°
Sáng/Tối
21.6/ 17.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.9/ 16.5°
Sáng/Tối
15.7/ 16.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 18.9°
Sáng/Tối
16.5/ 19.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.2/ 12.2°
Sáng/Tối
16.1/ 14°
Áp suất

1027 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.2/ 10.1°
Sáng/Tối
10.1/ 13°
Áp suất

1028 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
15.8/ 11.4°
Sáng/Tối
9.6/ 12.6°
Áp suất

1027 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
16.6/ 11.4°
Sáng/Tối
9.5/ 13.4°
Áp suất

1028 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
18.2/ 13.9°
Sáng/Tối
10.4/ 14.2°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
18.6/ 16.8°
Sáng/Tối
13.1/ 16.9°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.6/ 17.9°
Sáng/Tối
16.3/ 17.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 16.7°
Sáng/Tối
16.7/ 17.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 16.2°
Sáng/Tối
16.9/ 17.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.1/ 16.1°
Sáng/Tối
15.8/ 16.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.9/ 17°
Sáng/Tối
15.7/ 17.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.4/ 16.1°
Sáng/Tối
15.5/ 16.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.5/ 16.6°
Sáng/Tối
15.9/ 17.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 17.8°
Sáng/Tối
16.2/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 17.9°
Sáng/Tối
17.2/ 18.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
22.3/ 18.8°
Sáng/Tối
17.4/ 19.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22.3/ 17.8°
Sáng/Tối
18.7/ 19.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 19.7°
Sáng/Tối
18.8/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 18.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 18.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Thấp/Cao

18.3°/30.7°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

12.2 °C

Chỉ số UV

0