Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:16 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25.5/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 26.5°
Sáng/Tối
23.8/ 33.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.7°
Sáng/Tối
25.7/ 36.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 28°
Sáng/Tối
25.5/ 40°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 35.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 38.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.4°
Sáng/Tối
26.6/ 32.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

10.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Thấp/Cao

23.1°/36.5°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

2.98