Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:04 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.8/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
25.5/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 29.6°
Sáng/Tối
28.9/ 31.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.7/ 31.1°
Sáng/Tối
29.5/ 32.8°
Áp suất

998 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 31.8°
Sáng/Tối
30.6/ 32.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 31.1°
Sáng/Tối
30.3/ 32.5°
Áp suất

997 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Thấp/Cao

26.2°/35.3°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0