Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:05 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Nhiều mây
Quận Thanh Xuân
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 32°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.36 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết