Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:51 | 12/06/2024
Thấp/Cao
29.1/ 31.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.7/ 30.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.3/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.2/ 34.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
37.4/ 37.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
38.1/ 38.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.4/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 30.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Thấp/Cao

28.4°/38.6°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

29.2 °C

Chỉ số UV

0