Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:53 | 04/12/2023
Thấp/Cao
19.5/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 19.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.6/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.2/ 22.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.6/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.2/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.3/ 22.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 20.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Thấp/Cao

19.1°/25.4°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.11 km/giờ

Điểm ngưng

16.9 °C

Chỉ số UV

0.67