Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:47 | 18/01/2022
Thấp/Cao
16/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Thanh Oai
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 20°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:37
Thấp/Cao

15°/24°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0