Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:37 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.5/ 27.6°
Sáng/Tối
28.2/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
27.8/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.8°
Sáng/Tối
26.5/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.4/ 29.1°
Sáng/Tối
27.7/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
39/ 30.9°
Sáng/Tối
29.1/ 33.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.7/ 30.7°
Sáng/Tối
30.6/ 33.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.2/ 30.1°
Sáng/Tối
30.4/ 33.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.8/ 29.3°
Sáng/Tối
30.6/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 28.7°
Sáng/Tối
27.4/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28.9/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.6/ 29.1°
Sáng/Tối
29.2/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.2/ 29.5°
Sáng/Tối
29.1/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 29.4°
Sáng/Tối
29.3/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.8/ 29.3°
Sáng/Tối
30/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.7/ 29.7°
Sáng/Tối
29.7/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 28.8°
Sáng/Tối
29/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 27.9°
Sáng/Tối
28.2/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.1°
Sáng/Tối
27.5/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.7°
Sáng/Tối
28.5/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.6°
Sáng/Tối
28/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.3°
Sáng/Tối
27.4/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Thấp/Cao

25.9°/38.7°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.63 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

0.44