Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:39 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 28°
Sáng/Tối
26/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.4/ 26.2°
Sáng/Tối
24.3/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.3°
Sáng/Tối
25.6/ 37.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 30°
Sáng/Tối
25.4/ 41.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 38.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Thấp/Cao

23.3°/35.8°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.14 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0