Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:31 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.21