Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:19 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Nhiều mây
Huyện Thanh Oai
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.9 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết