Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:27 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
21/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Thấp/Cao

20°/22°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0