Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:24 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Nhiều mây
Huyện Thanh Oai
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0