Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:21 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 27.9°
Sáng/Tối
25.5/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.6/ 26.9°
Sáng/Tối
24.8/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.2°
Sáng/Tối
25.4/ 37.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 29.1°
Sáng/Tối
25.2/ 41.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27.3/ 36.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 38°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 39.3°
Áp suất

999 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26.4°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Thấp/Cao

23.3°/35.6°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.14 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0