Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:44 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
27/ 39°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 39°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa vừa
Huyện Thanh Oai
Đã cập nhật 12 phút trước
Ít mây 34°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Thấp/Cao

26°/39°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.61 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.18