Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:10 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
20/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Huyện Thanh Oai
Đã cập nhật 5 phút trước
Ít mây 22°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.22 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0