Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:07 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa vừa
Huyện Thanh Oai
Đã cập nhật 20 phút trước
Bầu trời quang đãng 31°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0