Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:57 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
33/ 30.9°
Sáng/Tối
26.9/ 32.1°
Áp suất

995 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.2/ 30.1°
Sáng/Tối
27/ 35.6°
Áp suất

996 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.4/ 29.2°
Sáng/Tối
30/ 34.4°
Áp suất

998 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 30.9°
Áp suất

999 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.4°
Sáng/Tối
26.8/ 26.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 25.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.4°
Sáng/Tối
24/ 26.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26/ 28.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.9/ 30°
Sáng/Tối
27.7/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 29.8°
Sáng/Tối
29.8/ 31.5°
Áp suất

999 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 29.8°
Sáng/Tối
29.6/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26.6/ 27.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.9°
Sáng/Tối
27.8/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 30.1°
Sáng/Tối
27.2/ 31.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:31
Nhiều mây
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 30.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Thấp/Cao

27.9°/38.8°

Độ ẩm

82%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

27.5 °C

Chỉ số UV

0