Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:17 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
13.7/ 18.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 19.4°
Sáng/Tối
17.8/ 19.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.3/ 20.8°
Sáng/Tối
18.4/ 22.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 19.8°
Sáng/Tối
19.6/ 20.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.6/ 21.3°
Sáng/Tối
18.6/ 22.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.7/ 21.9°
Sáng/Tối
21.9/ 22.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.3/ 13.8°
Sáng/Tối
17/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.2/ 13.3°
Sáng/Tối
12.7/ 14.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 17.1°
Sáng/Tối
14.9/ 19.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 22.3°
Sáng/Tối
18.9/ 23.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24.4°
Sáng/Tối
22.5/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.1/ 23.4°
Sáng/Tối
23.1/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 21.1°
Sáng/Tối
22.9/ 22.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 13.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Thấp/Cao

13.4°/20.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

11.6 °C

Chỉ số UV

0