Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:55 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
26/ 37°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Nhiều mây
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0