Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:07 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 24.2°
Sáng/Tối
25.3/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.2°
Sáng/Tối
24.4/ 33.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.2°
Sáng/Tối
25/ 36.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.6/ 29.8°
Sáng/Tối
25.3/ 39°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 36.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.2°
Sáng/Tối
27.4/ 38.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 29.1°
Sáng/Tối
26.6/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

9.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Thấp/Cao

25°/36.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.01 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

1.45