Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:42 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
17.4/ 15.9°
Sáng/Tối
16.9/ 16.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.1/ 13.4°
Sáng/Tối
14.4/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.6/ 16°
Sáng/Tối
12.7/ 16.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.5/ 19.2°
Sáng/Tối
15/ 21.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 24°
Sáng/Tối
18.2/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.5/ 26.3°
Sáng/Tối
22.3/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 24.2°
Sáng/Tối
23.1/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.7/ 20.2°
Sáng/Tối
20.6/ 21.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 21.3°
Sáng/Tối
19.5/ 22.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22.9°
Sáng/Tối
21.3/ 22.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23.3°
Sáng/Tối
22.7/ 24.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 19.3°
Sáng/Tối
18.1/ 20.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 18.1°
Sáng/Tối
17.9/ 19.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 21.8°
Sáng/Tối
18.1/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.1/ 24.6°
Sáng/Tối
21.6/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 16.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Thấp/Cao

12.2°/16.4°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.12 km/giờ

Điểm ngưng

11.5 °C

Chỉ số UV

0.28