Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:37 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Mưa nhẹ
Huyện Thạch Thất
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0