Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:51 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

999 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Huyện Thạch Thất
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0