Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:08 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Thấp/Cao

23°/38°

Độ ẩm

38%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.45 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0