Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:01 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 31°
Sáng/Tối
26.4/ 32.3°
Áp suất

995 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.7/ 30.6°
Sáng/Tối
27.6/ 34.1°
Áp suất

996 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 29.9°
Sáng/Tối
29.4/ 34.2°
Áp suất

998 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.6°
Sáng/Tối
26.9/ 29.5°
Áp suất

999 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.7°
Sáng/Tối
26.7/ 26.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 25.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 26.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 29.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.3°
Sáng/Tối
27.1/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 29.1°
Sáng/Tối
28.8/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 26.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 29.8°
Sáng/Tối
27.4/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Nhiều mây
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 30.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Thấp/Cao

27.8°/37.8°

Độ ẩm

78%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0