Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:03 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:34
Nhiều mây
Huyện Thạch Thất
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.42 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

3.78

Tin tức thời tiết