Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:04 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
20.2/ 19.7°
Sáng/Tối
19/ 20.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.8/ 22.6°
Sáng/Tối
19.1/ 23.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.5/ 20.6°
Sáng/Tối
20.7/ 20.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 20.5°
Sáng/Tối
19.9/ 25.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23.5/ 22.4°
Sáng/Tối
19/ 27.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 23.5°
Sáng/Tối
20.1/ 27.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.2/ 24.6°
Sáng/Tối
22.4/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 25.9°
Sáng/Tối
23/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24.7/ 26.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Thấp/Cao

19.6°/24.3°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

16.2 °C

Chỉ số UV

0.38