Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:58 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1025 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mây thưa
Huyện Thạch Thất
Đã cập nhật 17 phút trước
Bầu trời quang đãng 16°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0