Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:40 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27.9°
Áp suất

997 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 28.5°
Sáng/Tối
26.8/ 32.7°
Áp suất

995 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 30.9°
Sáng/Tối
27/ 32.7°
Áp suất

995 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 30.4°
Sáng/Tối
29.9/ 32.2°
Áp suất

997 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 28.9°
Áp suất

998 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.3°
Sáng/Tối
27.8/ 26.4°
Áp suất

997 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 26.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 27.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.8°
Sáng/Tối
26.6/ 26.5°
Áp suất

999 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 29°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

997 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa cường độ nặng 26.5°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Thấp/Cao

25.7°/33.2°

Độ ẩm

97%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

4.27 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0