Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:11 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Nhiều mây

16:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.02 km/giờ

19:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.24 km/giờ

22:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.19 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mây rải rác

01:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.05 km/giờ

04:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.85 km/giờ

07:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.56 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Mây rải rác Mây rải rác
67%
1.34 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mây rải rác Mây rải rác
63%
1.46 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
67%
2.85 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mây rải rác Mây rải rác
78%
2.2 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.43 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:16
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.59 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.89 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.56 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.93 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.94 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.51 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.49 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.07 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.12 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.32 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.21 km/giờ

10:00

16°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.74 km/giờ

13:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.81 km/giờ

16:00

16°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.09 km/giờ

19:00

16°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.64 km/giờ

22:00

15°C / 14°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Nhiều mây

01:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.79 km/giờ

04:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.8 km/giờ

07:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.87 km/giờ

10:00

16°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.24 km/giờ

13:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.78 km/giờ

16:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.41 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.26 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.07 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa nhẹ

01:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.67 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.08 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.62 km/giờ

10:00

19°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.49 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.67 km/giờ
Huyện Thạch Thất
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 13°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Thấp/Cao

13°/22°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

1.62