Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:47 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 28.4°
Sáng/Tối
26.2/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.6/ 27.2°
Sáng/Tối
28.6/ 32.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 25.2°
Sáng/Tối
27.1/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.9/ 30.5°
Sáng/Tối
27.8/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.4/ 30.6°
Sáng/Tối
29.4/ 33.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.6/ 30.8°
Sáng/Tối
30.4/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.4/ 30.7°
Sáng/Tối
30.7/ 34.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.8/ 29.1°
Sáng/Tối
30.1/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 29.7°
Sáng/Tối
28.2/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.7/ 29.2°
Sáng/Tối
29.7/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.6/ 29.4°
Sáng/Tối
29.8/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 29.1°
Sáng/Tối
29.5/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.4/ 29.3°
Sáng/Tối
29.7/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.4/ 30.1°
Sáng/Tối
29.7/ 33.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.2/ 28.5°
Sáng/Tối
29.7/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 27.2°
Sáng/Tối
28.5/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.6°
Sáng/Tối
27.9/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 27.8°
Sáng/Tối
28.3/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.4/ 27.4°
Sáng/Tối
28/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.8°
Sáng/Tối
27.5/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27.9/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.4°
Sáng/Tối
28/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 27.9°
Sáng/Tối
28.9/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.4°
Sáng/Tối
28.4/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

25.9°/37.4°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0.31