Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:34 | 11/12/2023
Thấp/Cao
24.8/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.8/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.2/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Thấp/Cao

22.6°/28.9°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0