Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:02 | 13/06/2024
Thấp/Cao
29.3/ 31.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.2/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.5/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.6/ 30.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.6/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.3/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 35.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Thấp/Cao

26.3°/35.5°

Độ ẩm

66%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

28.2 °C

Chỉ số UV

0