Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:00 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 27.3°
Sáng/Tối
25.2/ 33.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.8°
Sáng/Tối
25.6/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 29.1°
Sáng/Tối
26.2/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.6/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 32.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26.9/ 33.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 28.2°
Sáng/Tối
26.3/ 34.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 30°
Sáng/Tối
27.5/ 37.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 30.4°
Sáng/Tối
27.5/ 37.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
28.3/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.1°
Sáng/Tối
25.9/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 29°
Sáng/Tối
26.9/ 34.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây cụm 33.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 40.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Thấp/Cao

25.7°/33.2°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.13 km/giờ

Điểm ngưng

27.9 °C

Chỉ số UV

0.4