Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:31 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
25/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 15°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Sơn Tây
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0