Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 11:03 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Sơn Tây
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:38
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

2.72