Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:20 | 29/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

996 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

994 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

995 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa vừa
Sơn Tây
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

83%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0