Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:20 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây cụm 19°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:11
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.78 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

2.74