Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:38 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

7.29