Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:44 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 34°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.53