Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:12 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Thấp/Cao

14°/24°

Độ ẩm

35%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.84 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0