Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:41 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
18.8/ 15.9°
Sáng/Tối
16.9/ 16.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 13.8°
Sáng/Tối
14.3/ 14.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
13.4/ 16.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.2/ 19.8°
Sáng/Tối
15.7/ 20.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 23.5°
Sáng/Tối
18.2/ 25.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.1/ 26.7°
Sáng/Tối
23.4/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.4/ 20.2°
Sáng/Tối
21/ 21.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 20.9°
Sáng/Tối
19.9/ 22.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 22.3°
Sáng/Tối
20.1/ 22.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 16.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Thấp/Cao

13°/16.8°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.4 km/giờ

Điểm ngưng

11.8 °C

Chỉ số UV

0.05