Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:05 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Sơn Tây
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

4.29