Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:49 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 27.4°
Sáng/Tối
28.1/ 32.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
27.9/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.2°
Sáng/Tối
26.9/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.9/ 30.9°
Sáng/Tối
27.2/ 33.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.1/ 30.1°
Sáng/Tối
29.1/ 33.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.9/ 30.8°
Sáng/Tối
30.8/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 30.1°
Sáng/Tối
30.6/ 34.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.3/ 29.7°
Sáng/Tối
30/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 29.7°
Sáng/Tối
28.6/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.7/ 29.4°
Sáng/Tối
29.4/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.8/ 29.5°
Sáng/Tối
29.2/ 33.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.1/ 29.6°
Sáng/Tối
29.1/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.5/ 29.5°
Sáng/Tối
29.5/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.9/ 30.9°
Sáng/Tối
29.1/ 33.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.4/ 28.3°
Sáng/Tối
29.6/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 27.7°
Sáng/Tối
28.8/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 27.4°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 27.1°
Sáng/Tối
28.4/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.7°
Sáng/Tối
27.1/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
28.2/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.8°
Sáng/Tối
28.9/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây cụm 28.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

25.3°/36.5°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

2.77