Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:53 | 04/12/2023
Thấp/Cao
18.6/ 18.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.9/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.9/ 18.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.1/ 20.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.2/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.2/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.5/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.3/ 22.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 20.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Thấp/Cao

18.7°/24.5°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

16.1 °C

Chỉ số UV

0.38