Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:36 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Huyện Sóc Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Thấp/Cao

14°/21°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

1.57