Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:05 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 27.6°
Sáng/Tối
26.8/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.5/ 26.3°
Sáng/Tối
28.1/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.7°
Sáng/Tối
26.1/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.3/ 29.1°
Sáng/Tối
29.7/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.4/ 30.2°
Sáng/Tối
29.4/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.8/ 29.1°
Sáng/Tối
29.3/ 33.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.4/ 28.2°
Sáng/Tối
29.3/ 32.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 28.5°
Sáng/Tối
27.7/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.6/ 29°
Sáng/Tối
28.6/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.4/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.7/ 28.8°
Sáng/Tối
29.1/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.8/ 29.5°
Sáng/Tối
28.8/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 27.8°
Sáng/Tối
28.5/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.8°
Sáng/Tối
28.1/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26°
Sáng/Tối
27.1/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.8°
Sáng/Tối
26.5/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 26.4°
Sáng/Tối
27.2/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.4°
Sáng/Tối
28.6/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.4°
Sáng/Tối
27.9/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Sương mờ 26.1°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

25.2°/37.9°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

2.7 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0.92