Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:06 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Ít mây
Huyện Sóc Sơn
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

2.96