Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:53 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Mưa nhẹ
Huyện Sóc Sơn
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.09

Tin tức thời tiết