Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:24 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
13.8/ 17.7°
Sáng/Tối
14.1/ 17.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.6/ 17.2°
Sáng/Tối
16.6/ 18.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.7/ 16.7°
Sáng/Tối
18/ 16.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19.6°
Sáng/Tối
16.9/ 19.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 20.1°
Sáng/Tối
20.7/ 20.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.7/ 13.3°
Sáng/Tối
15.2/ 13.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12.6°
Sáng/Tối
12.2/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 16°
Sáng/Tối
12.9/ 18.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 20.5°
Sáng/Tối
17.9/ 23.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 24.1°
Sáng/Tối
21.7/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 23.9°
Sáng/Tối
22.3/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24°
Sáng/Tối
23.5/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 21.1°
Sáng/Tối
23.6/ 22.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.4/ 15.2°
Sáng/Tối
18.6/ 15.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Thấp/Cao

13.4°/19.2°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

1.02