Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:25 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Ít mây
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

998 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 31°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

995 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Huyện Sóc Sơn
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

2.5 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.82