Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:42 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
25.9/ 24.4°
Sáng/Tối
26.2/ 25.7°
Áp suất

997 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.7/ 28.5°
Áp suất

997 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 28.2°
Sáng/Tối
25.7/ 30.2°
Áp suất

994 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.1/ 30.9°
Áp suất

995 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 30.5°
Sáng/Tối
28.5/ 32.6°
Áp suất

998 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 28.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 27.6°
Áp suất

997 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25°
Sáng/Tối
25.4/ 25.5°
Áp suất

997 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25.7/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 24.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 27.4°
Sáng/Tối
25.8/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 29.8°
Sáng/Tối
28/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 30.2°
Sáng/Tối
29.8/ 33.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 31°
Sáng/Tối
29.9/ 32.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mưa vừa 26.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Thấp/Cao

24.4°/32.3°

Độ ẩm

100%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

4.3 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0.69