Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:04 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
14.4/ 14.1°
Sáng/Tối
13.3/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.7/ 18.3°
Sáng/Tối
14.2/ 20.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.8/ 23°
Sáng/Tối
18.7/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 24.7°
Sáng/Tối
22.2/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.1/ 22.7°
Sáng/Tối
23.9/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.2/ 19.9°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.3/ 18°
Sáng/Tối
17.8/ 18.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 19.4°
Sáng/Tối
18.4/ 20.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 19.8°
Sáng/Tối
19.9/ 19.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.6/ 17.7°
Sáng/Tối
18.3/ 17.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Thấp/Cao

14.8°/26.7°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.93 km/giờ

Điểm ngưng

5.7 °C

Chỉ số UV

2.3