Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:43 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Ánh sáng cường độ mưa phùn 20°

C

F

Ánh sáng cường độ mưa phùn

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

1.7 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.28