Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:41 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Nhiều mây
Huyện Sóc Sơn
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.23 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết