Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:04 | 11/12/2023
Thấp/Cao
24.3/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.7/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.4/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.4/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 24.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Thấp/Cao

22.7°/28.8°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0