Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:53 | 24/05/2024
Thấp/Cao
26.7/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.2/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.4/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.7/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.5/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa nhẹ 33.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 40.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Thấp/Cao

25.8°/33.5°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.27 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

0.47