Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:36 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.9°
Sáng/Tối
25.4/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27°
Sáng/Tối
23.2/ 34.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29.6°
Sáng/Tối
26.9/ 38.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 28.7°
Sáng/Tối
26.3/ 38.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa vừa 24.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Thấp/Cao

24.7°/32.3°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0.14