Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:19 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 35°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.71 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

5.51