Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:44 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Nhiều mây
Huyện Quốc Oai
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

1.01