Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:53 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
17.1/ 17.7°
Sáng/Tối
14/ 18.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19.6°
Sáng/Tối
18.2/ 19.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.2/ 21.9°
Sáng/Tối
19.5/ 22.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 19.6°
Sáng/Tối
20.7/ 21.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.1/ 22°
Sáng/Tối
19.8/ 23.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.3/ 21.6°
Sáng/Tối
21.9/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.3/ 13.3°
Sáng/Tối
16.3/ 13.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.4/ 14.1°
Sáng/Tối
12.8/ 14.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 18.4°
Sáng/Tối
15/ 20.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.7/ 23.8°
Sáng/Tối
17.4/ 25.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:59
Thấp/Cao

13.3°/20.9°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/giờ

Điểm ngưng

11.8 °C

Chỉ số UV

0.02