Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:34 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 30.6°
Sáng/Tối
26.5/ 32.9°
Áp suất

995 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.2/ 30.6°
Sáng/Tối
27.2/ 34.2°
Áp suất

996 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.2/ 29.2°
Sáng/Tối
29.6/ 34.3°
Áp suất

998 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 28.5°
Sáng/Tối
27.9/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.3°
Sáng/Tối
27.2/ 26.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 25.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.6°
Sáng/Tối
26.9/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29.9°
Sáng/Tối
27.5/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 29.2°
Sáng/Tối
29.2/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Thấp/Cao

27.4°/37.8°

Độ ẩm

79%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0