Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:32 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 32.4°
Sáng/Tối
28/ 34.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 30.1°
Sáng/Tối
28.1/ 36.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29.3°
Sáng/Tối
28.7/ 33.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 28.8°
Sáng/Tối
27.9/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.8°
Sáng/Tối
27.8/ 37.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 34.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 27°
Sáng/Tối
27.2/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 35.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 30.4°
Sáng/Tối
27.4/ 36.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30.5°
Sáng/Tối
28.9/ 35.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 29.2°
Sáng/Tối
29.8/ 34.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28°
Sáng/Tối
28.2/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Thấp/Cao

28.1°/38.3°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

28.2 °C

Chỉ số UV

0