Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:10 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 25°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mây cụm
Huyện Quốc Oai
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0