Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:38 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

977 mb

Gió

21.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa vừa
Huyện Quốc Oai
Đã cập nhật 19 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0