Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:55 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:26
Mưa nhẹ
Huyện Quốc Oai
Đã cập nhật 26 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.03 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0