Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:03 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32/ 25.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 28.5°
Sáng/Tối
29.1/ 30.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 28.3°
Sáng/Tối
29.7/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27°
Sáng/Tối
29/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26.4/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 23.9°
Sáng/Tối
26.8/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24°
Sáng/Tối
22.4/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.2°
Sáng/Tối
25.9/ 25.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 23.9°
Sáng/Tối
24/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 24.9°
Sáng/Tối
26.3/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
26.2/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27.3°
Sáng/Tối
28.4/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 27°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.4°
Sáng/Tối
27.6/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27.8/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa nhẹ 29.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Thấp/Cao

26.1°/34.7°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

0.75