Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:56 | 19/06/2024
Thấp/Cao
28.4/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.9/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34/ 34.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
38.2/ 38.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
38.3/ 38.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.5/ 32.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.2/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 33.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 40.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Thấp/Cao

28°/38.8°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

4.02