Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:13 | 04/12/2023
Thấp/Cao
19.3/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.2/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.7/ 19.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.8/ 22.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.5/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.9/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.4/ 22.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.8/ 21.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 21.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Thấp/Cao

19.7°/25.7°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

16.4 °C

Chỉ số UV

0.67