Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:04 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 27.5°
Sáng/Tối
25.1/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 34.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 22.9°
Sáng/Tối
27.1/ 26.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 25.4°
Sáng/Tối
23.9/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25.7/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây cụm 26.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Thấp/Cao

25.7°/34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0.14