Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 11:05 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Huyện Phú Xuyên
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:37
Thấp/Cao

16°/25°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.59 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

1.46