Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:44 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
26.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24°
Sáng/Tối
25.3/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.7°
Sáng/Tối
23.9/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.3/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 39.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 27.3°
Sáng/Tối
25.5/ 37.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

24°/33.1°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.62 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0.14